Kdo jsme

Jsme skupina nezávislých sociálních psychologů, behaviorálních vědců a designérů. Zkoumáme názory Čechů na měnící se klima a pomáháme budovat veřejnou podporu pro řešení klimatické otázky v ČR.
Náš vznik byl inspirován dvěma proudy informací: 
0 %
Člověkem způsobené klimatické změny se dějí
Tolik akademických odborníků se shoduje, že klimatické změny probíhají, a že jsou převážně způsobeny lidskou činností.
ČR je jedna z evropských zemí, jejíž obyvatelé se za řešení otázky měnícího se klimatu cítí nejméně zodpovědní
Podle výsledků evropského průzkumu 2016 European Social Survey se obyvatelé České Republiky cítí nejméně zodpovědní za snahu o řešení otázky měnícího se klimatu. Rozdíl ve vnímání klimatické změny napříč evropkými státy je dobře viditelný v této grafice.
V Green Dock provádíme výzkum postojů a chování v oblasti klimatické změny a navrhujeme řešení, která mají potenciál posunout český národ k udržitelnějšímu životnímu stylu . Podstatnou součástí naší činnosti je informovat státní představitele, místní samosprávy, neziskové organizace a soukromé firmy jak klimatickou změnu efektivně komunikovat a jak podporovat jednotlivce i skupiny v udržitelném chování.
Náš tým je rozmanitý. Pracovali jsme (nebo pracujeme) jako behaviorální psychologové, datoví analytici či designéři  služeb ve veřejné i soukromé sféře. Jednotící linku nacházíme v současné klimatické situaci a v přesvědčení, že svou expertízou můžeme k jejímu řešení přispět.

Tým

DSC_7074

Ondřej Kácha

Ondřej studuje sociální psychologii na univerzitě v Cambridge. Zajímá ho jak společenské normy a morální hodnoty ovlivňují lidské rozhodování v kontextu měnícího se klimatu. Před Cambridge pracoval Ondřej jako behaviorální výzkumník a designér inovací v IdeaSense, a jako koordinátor evropského Junior Researcher Programme.

Barbora Vavřichová

Bára absolvovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rok pracovala v oblasti udržitelné výstavby v UCEEB ČVUT, kde při své práci využívala především metody participativního plánování a human centered design. Práce v této oblasti a zájem o téma udržitelného stylu života jsou důvody, kvůli kterým se podílí na projektu Green Dock.

Jáchym Vintr

Jáchym studuje magisterskou psychologii na FF UK, ale momentálně pobývá na Univerzitě v Groningenu. Zaměřuje se na výzkum v oblasti aplikované sociální psychologie a zajímá ho, jak můžeme využít poznatků behaviorálních věd k řešení celospolečenských problémů. Je letošním účastníkem mezinárodního Junior Researcher Programme, také spolupracuje s pražskou experimentální laboratoří PLESS a se společností Scio.

Ondřej Rýdlo

Ondřej je magisterským studentem jednooborové psychologie na FF UK. Momentálně studuje v rámci programu bilaterální meziuniverzitní dohody na Tel-Aviv University v Izraeli. Mezi jeho hlavní zájmy patří pozornost a její vztah k digitálním médiím. Ondřej je aktivním účastníkem v sociálních službách a s izraelskými kolegy spolupracuje na výzkumu nucené migrace.

Adéla Becková

Adéla dokončuje magisterské studium jednooborové psychologie na FF UK. Během studia se podílela na výzkumných projektech v laboratoři PLESS a v Národním ústavu duševního zdraví. Zkušenosti z těchto projektů  by ráda využila v oblasti environmentální psychologie.

Marcela Čechová

Marcela získala magisterské vzdělání na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE s vedlejší specializací na manažerskou psychologii a sociologii a je absolventem bakalářské jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje v oblasti řízení lidských zdrojů, v současné době jako HR Managerka ve filmové distribuční společnosti Bontonfilm. Kromě své rodiny a přátel miluje hudbu, cestování, psychologii a přírodu, které při svých toulkách vždy ráda pomůže odlehčit od toho, co do ní nepatří. Myšlenka propojení poznatků z psychologie k pomoci životnímu prostředí ji nadchla a je ráda, že může být součástí tohoto úžasného projektu.

Barbora Hubená

Barbora momentálně pracuje jako evaluátor v projektu Nové služby na Ministerstvu zdravotnictví. Studovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, zajímá se o oblasti sociální psychologie, interkulturní psychologie a meziskupinové vztahy. Během studia absolvovala stáže na Nebraska Wesleyan University, University of Kent a University of Cambridge. Dlouhodobě byla aktivní v psychologických studentských organizacích ČASP a EFPSA a i dnes ráda se ráda zapojuje do zajímavých dobrovolnických projektů.

Kristýna Kušnieriková

Kristýna pracuje na pozici PR&Marketing pro Ústav sociálních služebv Praze 4 a zároveň pro Divadlo Na Maninách. O psychologii, marketing a inovace se zajímá od střední školy. Téma životního prostředí ji začalo zajímat do hloubky, když se dozvěděla o oboru enviromentální psychologie.

Martina M Pustková

Martina studuje psychologii rozšířenou o speciální pedagogiku na PedF UK. Ze zájmu studovala biologii na PřF UK a nabyté znalosti ráda propojuje se svými soft-skills dovednostmi. Například spoluorganizovala mezinárodní konferenci EFPSA na téma environmentální psychologie.

Eliška Skarolková

Eliška pracuje jako designer služeb a sociálních inovací ve firmě Ideasense a jako freelancer. Vystudovala obor Design pro udržitelnost na americké Savannah College of Art and Design. Její práce ji zavedla do všech koutů světa a měla příležitost pracovat na projektech zabývajících se například posklizňovou ztrátou rajčat v Nigérii, prevencí nemocí v Keni, nebo odpadem jídla v amerických restauracích. Je držitelkou několika ocenění v oblastech sociální a environmentální udržitelnosti. Když zrovna nenavrhuje služby, přednáší o udržitelnosti z hlediska designu. Ve volném čase jezdí na koni, stará se o svou sbírku rostlin, nebo se toulá někde v přírodě.

Linda Soukupová

Linda momentálně studuje jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Do Green Docku zamířila pro svůj zájem o environmentální otázky a snahu přidat ruku k dílu v jejich řešení. Věří, že právě poznání lidského chování a prožívání je v tomto úkolu klíčové. Působí také jako lektorka primární prevence rizikového chování na školách a zajímá se o téma udržitelné módy.

Barbora Šebeňová

Barbora právě ukončuje magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU v Brně. Jejím hlavním zájmem je oblast psychosomatiky a neuropsychologie.  V rámci diplomové práce se věnuje vývoji mobilní aplikace zaměřené na zvýšení validity výzkumu v psychologii a příbuzných oblastech. O téma ochrany životního prostředí se začala zajímat už na začátku studia. Možnost využít psychologii v oblasti udržitelného chování a podílet se na společenské změně ji velmi nadchla!

Kateřina Vodolánová

Kateřina momentálně dokončuje magisterské studium jednooborové psychologie na FF UP. K účasti v projektu ji přivedl osobní zájem o udržitelný způsob života, možnost propojení znalostí z psychologie s tímto tématem a přispění k případné změně k lepšímu u dalších lidí.

Jana Mašková
grafická tvorba

Jana v současné době studuje Digitální média na FUA TUL. Od mala se věnuje kreativním činnostem jako jsou fotografování, grafika, malby, animace, střih, filmařina. O psychologii i ekologii má zájem už řádku let, nyní se obojí snaží propojit s grafickou tvorbou a pomoci tak lidem pohlédnout na problémy dnešní doby v jiném světle.