Co jsou behaviorální vědy?

Behaviorální vědy jsou disciplíny, které se zabývají lidským chováním a rozhodováním. Patří mezi ně například psychologie, antropologie a behaviorální ekonomie.

Každý člověk udělá denně obrovské množství rozhodnutí. Po schodech, nebo výtahem? Obyčejnou kávu nebo fair trade kávu? Vlakem nebo autem? Behaviorální vědy se často nechávají slyšet, že podstatná část našeho každodenního rozhodování probíhá podvědomě, automaticky. Místo zdlouhavého porovnávání pro a proti u každé varianty se náš mozek řídí různými myšlenkovými zkratkami, jako  například “zvol tu variantu, která vyžaduje nejmenší úsilí” nebo “udělej to, co by udělali tví přátelé”.  Tyto zkratky zkoumal i Richard Thaler, který za práci v této oblasti v roce 2017 získal Nobelovu cenu za ekonomii. Thaler společně s dalšími světu ukázal, jak důležité je v designu intervencí brát typicky lidský způsob uvažování a jednání v úvahu. Většina z nás nepřemýšlí jako stroj. Naopak, často jednáme zkratkovitě, jsme olivňováni zdánlivě nepodstatnými detaily (např. tím, co si ve frontě na jídlo objedná neznámá osoba před námi) a máme tendenci upřednostňovať okamžité menší odměny před dlouhodobými většími odměnami (1). To mj. vysvětluje, proč často neodoláme čokoládovému dortu i přesto, že se už dlouho snažíme zhubnout, nebo proč máme tendenci podceňovat relativně vzdálené dopady měnícího se klimatu na naši planetu.  Pokud se chcete ponořit více do problematiky “zdánlivě nepodstatných drobností”, které mají vliv na naše každodenní rozhodování a chování, můžeme doporučit knihu Nudge (Šťouch) od Richarda Thalera, která je dostupná v českém i anglickém jazyce. V Green Dock kombinujeme hromadící se poznatky o typicky lidském uvažování s naším vzděláním v psychologii. Snažíme se porozumět překážkám, které brání Čechům dělat udržitelnější rozhodnutí napříč různými kontexty: při nakupování, cestování, ve škole či v rámci pracovního dne. Zkoumáme také názorové postoje na měnící se klima v Česku napříč odlišnými názorovými skupinami, abychom pomáhali institucím a jedincům změnu klimatu efektivně komunikovat svému okolí.

Co je design thinking?

Design thinking je proces, který využívají instituce a inovační firmy k řešení těžko uchopitelných a málo strukturovaných problémů. Podstatou je hluboké pochopení lidí, na které cílíme.

Proces známý pod pojmem “Design thinking” je často rozdělován do pěti fází: empatie, definování problému, ideace, prototypování a testování. Ve fázi empatie je cílem získat co nejhlubší vhled do životního kontextu člověka, pro kterého designujeme řešení. Ve fázi definování problému získaná data utřídíme do klíčových zjištění na jejichž základě stanovíme naše hlavní otázky k řešení. Třetí fáze je o generování co největšího množství nápadů, které odpovídají na stanovené hlavní otázky. Ty nejnosnější nápady se pak v rámci čtvrté fáze přetvoří do prototypů služeb a produktů, které se v páté fázi testují společně s lidmi, pro které řešení deisgnujeme.

V Green Dock v souladu s pěti fázemi design thinking začínáme naše projekty kvalitativními rozhovory, dotazníkovými výzkumy či analýzou veřejně dostupných dat, abychom získali co nejdetailnější obraz o životě cílové skupiny. Získaná data pak kombinujeme s naší expertízou v behaviorálních vědách a generujeme nápady, které pomohou odstranit překážky k udržitelnějšímu životnímu stylu. Tyto nápady pak interativně testujeme na reálné populaci a vylepšujeme na základě získané zpětné vazby. Výsledkem tohoto procesu jsou pak řešení, která skutečně vychází z lidských potřeb a jsou přizpůsobena na míru cílové skupině lidí.

→ Více o této metodě se dočtete v knize HCD: Design zaměřený na člověka, která je zdarma!