Šest Čechů

Odmítaví, pochybující, obezřetní, vyděšení…
do jaké skupiny patříte vy?

Vyzkoušejte naši chytrou kalkulačku a zjistěte, do jaké ze šesti skupin ověřených na americké populaci patříte podle vašich názorů na globální oteplování. 

Tento pětiminutový dotazník nabízí srovnání vašich názorů na globální oteplování s názory současných Američanů. Metoda byla vyvinuta v rámci výzkumného programu Six Americas Survey výzkumníky z Yale University (1, 2). Tým Green Dock metodu přeložil do češtiny a na základě původního algoritmu vytvořil on-line kalkulačku na těchto stránkách.

Jedná se o první verzi dotazníku, která ještě nebyla plně adaptována do češtiny. Výsledky proto berte pouze jako orientační. Dotazník obsahuje i několik dodatečných otázek týkajících se českého kontextu. Výsledky budou použity jako základ pro další vývoj metody.

 

(1) Maibach, E. W., Leiserowitz, A., Roser-Renouf, C., & Mertz, C. K. (2011). Identifying like-minded audiences for global warming public engagement campaigns: An audience segmentation analysis and tool development. PloS one, 6(3), e17571.  

(2) Chryst, B., Marlon, J., van der Linden, S., Leiserowitz, A., Maibach, E., & Roser-Renouf, C. (2018). Global warming’s “Six Americas Short Survey”: Audience segmentation of climate change views using a four question instrument. Environmental Communication, 12(8), 1109-1122.