Monthly archives: February 2024

2 posts

Co brání mladým lidem v zapojení se do řešení klimatické změny

Organizace Člověk v tísni se zabývala možnostmi podpory mladých lidí v zapojování se do řešení klimatické změny. Pomohli jsme odhalit, jaké překážky brání mladým lidem v tom, aby se do aktivit na ochranu klimatu zapojili, a dále jsme navrhli účinné strategie na překonávání těchto překážek. Mladí lidé se zajímají Řada […]

Pronájem nevyužitých prostor ve vícegeneračních domech ukrajinským uprchlíkům

S ohledem na bytovou situaci ukrajinských uprchlíků v Česku hledala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) řešení, kde uprchlíky dlouhodobě ubytovat. Jako možné řešení se nabízelo využití prostoru ve vícegeneračních domech, jak doporučovala například organizace Člověk v tísni.1 Ve spolupráci s IOM a Místní akční skupinou (MAS) Brdy-Vltava jsme navrhli doporučení […]