Aktuality

Blog and news (Czech only)

Rozvoj komunitní energetiky v ČR: zkušenosti a výzvy pro MAS ČR

by Veronika ElznicováApril 14, 2024

V tomto projektu jsme se zabývali energetickými komunitami v České republice. Ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR) jsme zjišťovali, jakou roli mohou tato regionální uskupení hrát v zakládání energetických společenství napříč republikou. V rámci...

Čtěte také

České klima 2021: Mapa klimatických postojů v české společnosti

by Veronika ElznicováApril 14, 2024

České klima 2021 pojednává o českém veřejném mínění v oblasti změny klimatu. V rámci tohoto rozsáhlého výzkumu, na kterém jsme...

Co brání mladým lidem v zapojení se do řešení klimatické změny

by Veronika ElznicováFebruary 26, 2024

Organizace Člověk v tísni se zabývala možnostmi podpory mladých lidí v zapojování se do řešení klimatické změny. Pomohli jsme odhalit,...

Pronájem nevyužitých prostor ve vícegeneračních domech ukrajinským uprchlíkům

by Veronika ElznicováFebruary 16, 2024

S ohledem na bytovou situaci ukrajinských uprchlíků v Česku hledala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) řešení, kde uprchlíky dlouhodobě ubytovat....

Nová publikace: Zapojování mladých lidí do řešení klimatické změny

by Ondřej Kácha and Martina ChopartNovember 8, 2022

Naše nejnovější publikace představuje výsledky spolupráce s organizací Člověk v tísni. V rámci projektu jsme zkoumali bariéry a motivátory spojené s dobrovolným...