Behavioural sciences 101

Co jsou behaviorální vědy?

Většina lidí v České Republice dnes považuje změnu klimatu za závažný problém. Proč tedy mnozí skrývají hlavu do písku před environmentálními opatřeními a neradi mění svůj životní styl?

Lidský mozek je zázrak přírody. Jednou z věcí, na kterou však nebyl dobře vybaven, je řešení abstraktních a pomalu postupujících problémů – jako je změna klimatu. Podceňování časově vzdálených a abstraktních událostí je jedním z řady zkreslení a myšlenkových zkratek, kvůli kterým je pro nás často obtížné jednat udržitelně.

Behaviorální vědy zkoumají tyto myšlenkové zkratky, zkreslení a další „iracionální“ zákoutí naší mysli. Propojují poznatky z psychologie, ekonomie a antropologie s cílem poskytnout přesnější pohled na to, co ovlivňuje lidské rozhodování a chování.

Skrze aplikaci poznatků z behaviorálních věd lze navrhovat programy, produkty a služby, které pomáhají lidem dělat zdravější, spokojenější a udržitelnější rozhodnutí bez omezování jejich svobodné volby. Vyplývá to ze stovek publikovaných výzkumů a činnosti více než 300 organizací po celém světě, které behaviorální poznatky aplikují v rámci designu svých služeb. Patří mezi ně britská, francouzská a německá vláda, Greenpeace, Spojené národy nebo Světová zdravotnická organizace.

V Green Dock pomáháme českým environmentálním iniciativám využívat poznatky z behaviorálních věd. Níže můžete prozkoumat konkrétní oblasti, ve kterých s organizacemi spolupracujeme:

Předpokladem úspěšných behaviorálních řešení je robustní testování

Téměř každá drobná úprava prostředí, ve kterém se lidé rozhodují, může překvapivým způsobem ovlivnit jejich chování. Klíčem behaviorálních intervencí je tak systematické testování navržených programů, služeb a produktů, které staví na behaviorálních principech, a to nejlépe za pomoci randomizovaných experimentů. Tím získává organizace přesnou informaci o účinnosti navržené intervence.

Zjistěte, jak můžeme pomoci vaší organizaci s testováním: