Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce informujeme o způsobech zpracování osobních údajů v Green Dock

Správcem osobních údajů je Green Dock, z.s., se sídlem Jasanová 1949, 253 01 Hostivice, zapsán v rejstříku spolků vedeném vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 73453 (dále jen „Green Dock“ nebo „Správce“).

Správce při zpracování osobních údajů dodržuje povinnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce nepředává žádné osobní údaje třetím stranám.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

1) Cookies – Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami za účelem zaznamenávání některých informací a zefektivnění provozu daného webu. Tento web využívá cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics a Universal Analytics. Účelem je zjištění informací o pohybu návštěvníků na webových stránkách Green Dock. Tento web také využívá cookies služby Popup Maker, která je na tomto webu instalována jako wordpress plugin. Účelem této služby je monitorovat a omezovat zobrazování vyskakovacích oken opakovaným návštěvníkům webu. K zápisu těchto údajů nemáme přístup, využíváme ovšem některých ukládaných údajů v rámci využívání deklarovaných služeb. Používáním našeho webu souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Cookies je možné odmítnout v nastavení internetového prohlížeče.

2) Náborové formuláře – Během náboru nových členů do Green Dock jsou sbírány osobní údaje uchazečů o spolupráci. Konkrétně jsou zpracovány: jméno, příjmení, emailová adresa. Sběr údajů probíhá prostřednictvím platformy Google Forms. Údaje uchazečů jsou zpracovány v rozhraní Google Drive vždy po dobu konání výběrového řízení, nejdéle však po dobu 90 dnů od jeho skončení.

3) Zasílání newsletterů – Zájemci o odběr newsletteru se mohou zaregistrovat pomocí formuláře na webových stránkách Green Dock. Kliknutím na tlačítko „Odebírat novinky“ dávají zájemci souhlas se zpracováním osobních údajů, konkrétně emailové adresy, k zasílání novinek. Zpracování je prováděno prostřednictvím aplikace mailchimp.com. Údaje jsou zpracovány po dobu 5 let od udělení souhlasu.

4) Účast ve výzkumu – V rámci některých výzkumných projektů nabízíme účastníkům výzkumu odměny za účast. Během takových výzkumů mohou být sbírány osobní údaje respondentů, konkrétně jméno, adresa bydliště, emailová adresa a číslo bankovního účtu, abychom mohli respondentovi zaslat sjednanou odměnu. Tyto osobní údaje jsou ukládány po dobu 5 let od udělení souhlasu na zabezpečených serverech Qualtrics a Google Drive. Osobní údaje jsou ukládány vždy odděleně od dalších sesbíraných výzkumných dat, aby nebyla možná identifikace respondenta.

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovány (dále jen „Subjekt“) má následující práva:

  • právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
  • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů má Subjekt právo na přenositelnost údajů,
  • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů (Správce je povinnen Subjektu vyhovět, pokud nemusí údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, a to písemně na Green Dock, z.s., Jasanová 1949, 253 01 Hostivice nebo e-mailem na tym@greendock.cz nebo na orgán dozoru, konkrétně na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice.