O nás

O nás

Jsme výzkumná nezisková organizace sociálních psychologů, datových analytiků a designérů služeb. Naším cílem je pomáhat environmentálním iniciativám aplikovat poznatky z behaviorálních věd a vytvářet s nimi společnost, která přemýšlí a jedná udržitelně.

Náš vznik a fungování je inspirováno dvěma proudy informací:

0 %


Člověkem způsobené klimatické změny se dějí

Tolik akademických odborníků se shoduje, že klimatické změny probíhají, a že jsou převážně způsobeny lidskou činností.

ČR zaostává ve vnímání závažnosti klimatické změny za většinou evropských zemí

I v roce 2021 obyvatelé Česka přistupují k řešení změny klimatu chladněji v porovnání se zbytkem Evropy. Rozdíly jsou dobře patrné ve výsledcích evropského průzkumu Eurobarometer 513.

V Green Dock propojujeme akademickou důkladnost s praktičností. Naši práci konzultujeme se světovými akademiky, zatímco řada z nás sama profesionálně působí jako konzultanti ve veřejné či soukromé sféře. Jednotící linku nacházíme v současné klimatické situaci a v záměru svou expertízou  k jejímu řešení přispět.

Jsme neziskovou organizací. Veškeré získané prostředky investujeme zpět do rozvoje našich aktivit a podpory řešení klimatické změny v Česku.

Náš tým

Ondřej Kácha

Hlavní koordinátor a dobrodruh. Green Dock založil během studia na University of Cambridge ve snaze rozšířit aplikaci behaviorálních věd v Česku. Současně pracuje v londýnském The Behaviouralist.

Martina Chopart

Pracuje jako projektová manažerka evropských inovačních projektů v AMIRES s.r.o., kde se zaměřuje mimo jiné na strategie efektivní komunikace vědeckých výsledků a příležitosti pro technologický transfer. V roce 2022 založila iniciativu SABI Klimatické Výzvy, která podporuje udržitelné spotřebitelské chování. 

Jáchym Vintr

V Green Dock působí jako výzkumník. Absolvoval psychologii na FFUK se zaměřením na kvantitativní výzkum a sociální psychologii. Mimo jiné se věnuje inovacím v oblasti psychometrického testování.

Linda Soukupová

Junior koordinátorka, behaviorální designérka a studentka psychologie a filozofie na FF UK. V Green Dock se stará o hladký chod organizace. Mimo to působí jako lektorka prevence rizikového chování.

Bronislav Farkač

Výzkumník a doktorand na FSS MU. Specializuje se na výzkum environmentálních hnutí z pohledu sociální psychologie. Mimo to se v Centru pro otázky životního prostředí UK zabývá výzkumem vztahu lidí k životnímu prostředí a tomu, jak jej zlepšit.

Michal Jirásek

Výzkumník na ESF MU. Věnuje se behaviorálním vědám ve strategickém rozhodování organizací a inovacím. Má rád sport a dobré čtení.

Adéla Becková

Vystudovala psychologii na FF UK. Věnuje se výzkumu v kognitivní psychologii, datové analýze a inovacím.

Dominika Benešová

Aktuálně působí jako juniorní výzkumnice, zaměřuje se na analýzu a prezentaci dat. Absolvovala Bc. program psychologie na FF UK, nyní studuje genderová studia na FHS UK. Zajímá se o možnosti zapojení psychologického výzkumu do řešení celospolečenských problémů a výzev, jako je udržitelnost. Mimo to se angažuje ve feministickém studentském spolku safe space kolektiv.

Eliška Skarolková

Designérka služeb a sociálních inovací. Vystudovala design pro udržitelnost na Savannah College of Art and Design. Kromě Green Dock pracuje jako UX designer v IBM, mentoruje, nebo přednáší o designových metodologiích. Ve volném čase jezdí na koni nebo se toulá někde v přírodě se svým psem.

Adéla Cuřínová

V Green Dock se zaměřuje na behaviorální design a na kvalitativní výzkum. Absolvovala magisterské studium behaviorální změny na UCL. Současně pracuje v sales ve start-upu Precismo. Mimo to se podílí na rozvíjení bsetwork.cz zvyšující povědomí o behaviorálních vědách v Česku.

Gabriela Pecharová

Expertní panel Green Dock

Anthony Leiserowitz, PhD.

Vedoucí centra Yale Program on Climate Change Communication

Sander van der Linden, PhD.

Vedoucí výzkumné laboratoře Cambridge Social Decision-Making Laboratory

Cameron Brick, PhD.

Odborný asistent v sociální psychologii, University of Amsterdam