O nás

O nás

Jsme výzkumná nezisková organizace sociálních psychologů, datových analytiků a designérů služeb. Naším cílem je pomáhat environmentálním iniciativám aplikovat poznatky z behaviorálních věd a vytvářet s nimi společnost, která přemýšlí a jedná udržitelně.

Náš vznik a fungování je inspirováno dvěma proudy informací:

0 %


Člověkem způsobené klimatické změny se dějí

Tolik akademických odborníků se shoduje, že klimatické změny probíhají, a že jsou převážně způsobeny lidskou činností.

ČR zaostává ve vnímání závažnosti klimatické změny za většinou evropských zemí

I v roce 2021 obyvatelé Česka přistupují k řešení změny klimatu chladněji v porovnání se zbytkem Evropy. Rozdíly jsou dobře patrné ve výsledcích evropského průzkumu Eurobarometer 513.

V Green Dock propojujeme akademickou důkladnost s praktičností. Naši práci konzultujeme se světovými akademiky, zatímco řada z nás sama profesionálně působí jako konzultanti ve veřejné či soukromé sféře. Jednotící linku nacházíme v současné klimatické situaci a v záměru svou expertízou  k jejímu řešení přispět.

Jsme neziskovou organizací. Veškeré získané prostředky investujeme zpět do rozvoje našich aktivit a podpory řešení klimatické změny v Česku.

Náš tým

Ondřej Kácha

Hlavní koordinátor a dobrodruh. Green Dock založil během studia na University of Cambridge ve snaze rozšířit aplikaci behaviorálních věd v Česku. Současně pracuje v londýnském The Behaviouralist.

Michal Jirásek

Výzkumník na ESF MU. Věnuje se behaviorálním vědám ve strategickém rozhodování organizací a inovacím. Má rád sport a dobré čtení.

Jáchym Vintr

V Green Dock působí jako výzkumník. Absolvoval psychologii na FFUK se zaměřením na kvantitativní výzkum a sociální psychologii. Mimo jiné se věnuje inovacím v oblasti psychometrického testování.

Eliška Skarolková

Designérka služeb a sociálních inovací. Vystudovala design pro udržitelnost na Savannah College of Art and Design. Kromě Green Dock pracuje jako UX designer v IBM, mentoruje, nebo přednáší o designových metodologiích. Ve volném čase jezdí na koni nebo se toulá někde v přírodě se svým psem.

Dominika Benešová

Aktuálně působí jako juniorní výzkumnice, zaměřuje se na analýzu a prezentaci dat. Absolvovala Bc. program psychologie na FF UK, nyní studuje genderová studia na FHS UK. Zajímá se o možnosti zapojení psychologického výzkumu do řešení celospolečenských problémů a výzev, jako je udržitelnost. Mimo to se angažuje ve feministickém studentském spolku safe space kolektiv.

Veronika Elznicová

Junior koordinátorka pro oblast PR a komunikace. Studuje bohemistiku na FF UK a editorství na FF UPOL. V současnosti pracuje také jako koordinátorka vzdělávacího projektu v Post Bellum.

Expertní panel Green Dock

Anthony Leiserowitz, PhD.

Vedoucí centra Yale Program on Climate Change Communication

Sander van der Linden, PhD.

Vedoucí výzkumné laboratoře Cambridge Social Decision-Making Laboratory

Cameron Brick, PhD.

Odborný asistent v sociální psychologii, University of Amsterdam