Aplikujeme poznatky z behaviorálních věd pro udržitelnější Česko

Co děláme

oko3
Zkoumáme environmentální postoje a chování české populace

Analyzujeme postoje Čechů k měnícímu se klimatu a identifikujeme motivátory a překážky k pro-environmentálnímu chování napříč demografickými skupinami.

vyzkum2
Navrhujeme nové koncepty pro podporu udržitelného chování v ČR

Vytváříme výzkumem podložená řešení, která pomáhají jednotlivcům dělat udržitelnější rozhodnutí a zjednodušují naší společnosti cestu k environmentální odpovědnosti.

metody2_22
Informujeme o behaviorálních metodách, které fungují

Píšeme o strategiích zakotvených v psychologii a dalších behaviorálních vědách, kterými lze podporovat udržitelné chování a budovat veřejnou podporu pro řešení klimatické otázky v ČR.

Naše projekty

Segmentace Čechů podle názorů na změnu klimatu

VÝZKUMNÝ PROJEKT

Přeložili jsme dotazník Six Americas vyvinutý výzkumným týmem z Yale a ověřujeme jeho validitu na české populaci. Každému respondentovi po vyplnění sdělíme, do jakého z šesti segmentů by byl zařazen podle americké verze dotazníku. Získaná data nám umožní lépe porozumět českým postojům ke změně klimatu.

Zjistěte, do jaké skupiny patříte vy

Vývoj nových konceptů pro podporu udržitelného chování

INOVAČNÍ PROJEKT

Využíváme metodu design thinking, která je založena na širokém pochopení kontextu, definici problému, brainstormingu nápadů, vývoji konceptů a jejich testování v reálném prostředí. Cílem projektu je přijít s novými metodami, produkty, či službami, které Čechům zjednoduší posun k udržitelnějšímu životnímu stylu.

Co brání Čechům v udržitelném chování? Přečtěte si o výsledcích první fáze projektu...

Co jsou behaviorální vědy, co je design thinking a proč je v naší práci využíváme?

Blog

Ondřej Kácha and Benjamín Kunc
Průzkum veřejného mínění od PEW Research Center provedený těsně před nástupem pandemie COVID-19 přináší výsledky, které …
Benjamín Kunc and Linda Soukupová
Většina lidí v našem pilotním šetření odpověděla, že by se chtěla chovat ekologičtěji. Často jim …
Linda Soukupová
Jak by se dal popsat vztah české společnosti k přírodě, její ochraně a změně klimatu? …

O projektu

Jsme nezávislý panel psychologů,  behaviorálních ekonomů a designérů služeb, kteří se zajímají o téma měnícího se klimatu z perspektivy jednotlivců a sociálních skupin. Naším cílem je využívat poznatky z behaviorálních věd k podpoře českého národa v posunu k udržitelnějšímu životnímu stylu.