Rozvoj komunitní energetiky v ČR: zkušenosti a výzvy pro MAS ČR

V tomto projektu jsme se zabývali energetickými komunitami v České republice. Ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR) jsme zjišťovali, jakou roli mohou tato regionální uskupení hrát v zakládání energetických společenství napříč republikou. V rámci studie jsme mapovali dosavadní zkušenosti MAS ČR a na základě zjištěných výsledků jsme identifikovali překážky, které brání v úspěšné realizaci energetických projektů, a navrhli cesty pro jejich úspěšnější realizace. Tato studie patří mezi první výzkumy zaměřené na energetické komunity v českém prostředí.

Komunitní energetika je konceptem, který nabývá na popularitě. Usnadňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie, poskytuje vyšší stabilitu a flexibilitu energetickému trhu a v neposlední řadě je řešením na rostoucí ceny energií. Implementaci komunitní energetiky dlouhodobě podporuje Evropská unie, která představila v letech 2016–2019 balík opatření nazvaný Čistá energie pro všechny, který by měl usnadnit občanům EU aktivní podíl na energetickém trhu. 

 

NS MAS České republiky nás oslovila, abychom rozklíčovali největší bariéry pro zakládání nových energetických komunit. Právě místní akční skupiny jsou totiž ideálním kandidátem na energetická společenství, neboť spolupracují na rozvoji určitého území a jedná se o občany a další subjekty (obce, neziskové organizace), které jsou s danou oblastí přímo spjaty.

 18 úkolů pro vznikající energetické komunity

Data jsme získávali od zástupců MAS ČR na podzim 2021 prostřednictvím dotazníkového šetření a workshopu. Z dotazníku jsme získali sedmdesát odpovědí a následného workshopu se zúčastnilo čtyřicet zástupců MAS ČR, kteří již mají s projekty komunitní energetiky alespoň základní zkušenosti nebo o ně dlouhodobě projevují zájem.

 

Z dotazníkového šetření jsme zjistili, že ačkoliv 70 % dotázaných už diskuze na téma komunitní energetiky uskutečnilo, fungující projekt zatím nemá nikdo z nich. Největšími bariérami pro zakládání projektů se ukázaly nevhodná legislativa a nedostatek lidských zdrojů.

 

Obce mohou vznik energetických společenství výrazně urychlit  

Výsledkem naší práce je soubor doporučení pro organizace a instituce, která mají za cíl podporovat vznik a rozvoj energetických společenství v České republice. Klíčové jsou čtyři body – vytvářet podporující legislativní a informační infrastrukturu, šířit povědomí o komunitní energetice jako o žádoucím společenském směru, rozvíjet schopnosti členů energetických komunit a podporovat jejich motivaci. Tyto body jsme hlouběji rozvinuli v přehledné příručce, kterou jsme pro MAS ČR vytvořili. 

Odhalili jsme hlavní problémy, se kterými se tyto komunity ve svých začátcích nejčastěji potýkají, a nabídli několik možností pro organizace a instituce, jak tyto překážky odbourávat. Znalosti těchto výzev a možností jejich řešení mohou významně pomoci v urychlení vzniku a rozvoje komunitní energetiky v České republice. Že je o rychlý vývoj komunitní energetiky zájem, můžeme doložit na projektech, které NS MAS ČR od dokončení naší studie stihla zrealizovat (ENERKOM – energie do komunit a založení Platformy NS MAS pro komunitní energetiku).

 

Desítky místních akčních skupin v České republice se aktivně zapojují do příprav rozjezdu komunitní energetiky. Díky výzkumu Green Dock víme, jakým čelí překážkám a můžeme je spolu s partnery odstraňovat.” – Petr Čáp, výkonný ředitel NS MAS 

 

V případě dotazů se obracejte na Ondřeje Káchu na ondrej.kacha@greendock.cz.