Příručka pro organizace: Jak pomoci lidem překonávat překážky na cestě za udržitelností

Rostoucí počet měst, firem a neziskových organizací usiluje o přivedení svých občanů, zákazníků a příznivců k udržitelnému chování. Změna chování je obtížná. Zahrnuje práci s lidskou motivací, emocemi a myšlenkovými heuristikami, které nejsou přirozeným herním polem  technicky založených týmů.
Proto jsme v Green Dock vyvinuli praktickou příručku pro environmentální iniciativy, která usnadňuje systematickou práci s psychologickými překážkami k udržitelnému chování. Materiál mohou organizace využít při tvorbě kampaní, služeb a programů, jejichž cílem je změnit chování lidí na udržitelnější.

Model změny chování COM-B (1)

Příručka staví na modelu COM-B (C – capability, O – opportunity, M – motivation, B – behaviour), který byl vyvinutý výzkumným týmem S. Michie na University College London (1). Tento model využívají behaviorální organizace po celém světě, aby dokázaly lépe porozumět individuálním bariérám k udržitelnému chování a vyvíjet intervence, které tyto bariéry odstraňují.
V publikaci na čtyřech scénářích ukazujeme, jak mohou města a organizace využít COM-B při tvorbě environmentálních programů, kampaní a služeb.
Na projektu pracovali: Ondřej Rýdlo, Eliška Skarolková, Linda Soukupová, Barbora Vavřichová, Ondřej Kácha