Kategorie Naše projekty

3 posts

Publikace: Jak pomoci lidem překonávat překážky na cestě za udržitelností

Příručka pro organizace: Jak pomoci lidem překonávat překážky na cestě za udržitelností Rostoucí počet měst, firem a neziskových organizací usiluje o přivedení svých občanů, zákazníků a příznivců k udržitelnému chování. Změna chování je obtížná. Zahrnuje práci s lidskou motivací, emocemi a myšlenkovými heuristikami, které nejsou přirozeným herním polem  technicky založených týmů. […]

Jak mladí lidé vnímají změnu klimatu?

Jak mladí lidé vnímají změnu klimatu? Mladí lidé budou čelit těm nejhorším dopadům klimatické změny. Budou také jednou z posledních generací, která může pro účinné zmírnění klimatické změny něco udělat. Organizace Člověk v tísni nás oslovila, abychom jí pomohli nalézt nejlepší cestu pro navazování dialogu o klimatické změně s mladými […]

Startujeme projekt Změna klimatu v české mysli 2020

Startujeme projekt Změna klimatu v české mysli 2021 I přes znatelný posun v posledních letech Češi stále patří k evropským klimaskeptikům. Rezervovaný postoj českého národa ke změně klimatu postihuje českou krajinu a zpomaluje řešení problému na mezinárodní úrovni.  Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Evropskou klimatickou nadací provádíme rozsáhlý výzkum […]