Pronájem nevyužitých prostor ve vícegeneračních domech ukrajinským uprchlíkům

S ohledem na bytovou situaci ukrajinských uprchlíků v Česku hledala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) řešení, kde uprchlíky dlouhodobě ubytovat. Jako možné řešení se nabízelo využití prostoru ve vícegeneračních domech, jak doporučovala například organizace Člověk v tísni.1 Ve spolupráci s IOM a Místní akční skupinou (MAS) Brdy-Vltava jsme navrhli doporučení pro vznik a fungování Regionální nájemní agentury, která by fungovala při MAS Brdy-Vltava.2 Dále jsme skrze kvalitní rozhovory zmapovali a identifikovali hlavní bariéry, které vlastníkům vícegeneračních domů brání v ubytovávání uprchlíků z Ukrajiny. V návaznosti na tato zjištění jsme pro MAS Brdy-Vltava vytvořili soubor komunikačních doporučení pro efektivní nábor vlastníků vícegeneračních domů. 

Kde ubytovat uprchlíky?

Mezinárodní organizace pro migraci oslovila náš tým ve snaze najít řešení na potřebu navýšení ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky, kteří v důsledku války na Ukrajině přicházeli do Česka. Podle studie organizací PAQ Research a České priority z března 2022 bylo při scénáři s nižším přílivem uprchlíků potřeba podpořit ubytování 165 tisíc osob z Ukrajiny, při scénáři s vysokým přílivem přílivem uprchlíků až dvojnásobný počet. 

Náš výzkum, který trval od října do prosince 2022, byl složen ze dvou částí. V první části jsme provedli rešerši dosavadních dat a dostupné odborné literatury a realizovali rozhovory s experty, kteří se v tématu pohybují, konkrétně se zástupci vedení měst, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Městské nájemní agentury a Mezinárodní organizace pro migraci. V další části jsme provedli sedm rozhovorů se samotnými vlastníky vícegeneračních domů.

Vytvořili jsme behaviorální příručku pro fungování regionální nájemní agentury

Mezinárodní organizaci pro migraci jsme poskytli mapu 13 hlavních překážek, které vlastníkům vícegeneračních domů brání v ubytovávání ukrajinských uprchlíků, a doporučení, jak je možné tyto překážky překonat; a dále komunikační příručku k individuálním rozhovorům s vlastníky nemovitostí pro vznikající Regionální nájemní agenturu. 

Naše příručky poslouží regionálním nájemním agenturám k efektivnější komunikaci s vlastníky nemovitostí a zároveň díky poskytnutí klíčových informací přispějí k překonání bariér, které v současnosti brání majitelům nevyužitých prostor v jejich pronájmu uprchlíkům z Ukrajiny. V dlouhodobějším horizontu pomůže naše práce vzniku dalších podobných projektů v komunitách, které mohou využít stávající kapacity pro ubytování uprchlíků z válečných nebo jinak neobyvatelných oblastí. 

Děkujeme Green Docku za výbornou spolupráci! Díky jejich výzkumu jsme lépe pochopili, jaké překážky brání pronájmu nevyužitých prostor ve vícegeneračních domech a jakým způsobem by měla fungovat regionální nájemní podpora či služba a jakým způsobem je vhodné komunikovat s cílovou skupinou, aby využití těchto prostor, vlastníky i nájemce podpořila. “ Petra Sedláčková, Senior Project Assistant, IOM Czechia.

V případě dotazů se obracejte na Ondřeje Káchu na ondrej.kacha@greendock.cz.

 

2: Existují agentury jako pražská Městská nájemní agentura, které již úspěšně ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny. Tento model jsme spolu s MAS Brdy-Vltava chtěli následovat.