České klima 2021

Patří Češi stále k evropským klimaskeptikům? V posledních letech se české postoje ke změně klimatu výrazně proměnily. Podrobně jsme zmapovali současný vztah české společnosti ke klimatické změně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Evropskou klimatickou nadací.
Výsledkem projektu České klima 2021 je on-line publikace, která nabízí podrobný vhled do českých postojů, chování a politických preferencí spojených s klimatickou změnou. 
Materiál nabízí odrazový můstek environmentálním iniciativám a veřejným institucím pro tvorbu efektivních komunikačních strategií a programů, které podporují klimatickou angažovanost napříč skupinami českých obyvatel.

Náš přístup

Vztah české společnosti k životnímu prostředí a klimatické změně by se na první pohled mohl zdát protichůdný. Češi jsou milovníky přírody a bývají označováni za „krále“ v třídění odpadu. Na druhou stranu, v otázce klimatické změny jen málo Čechů cítí osobní zodpovědnost za její řešení. Zabývání se klimatickou změnou je však nezbytným předpokladem pro udržení české krajiny.
Výzkum, který jsme s Masarykovou univerzitou zrealizovali na reprezentativním vzorku 2700 obyvatel, podrobně zmapoval české postoje, chování a motivy v souvislosti s klimatickou změnou. Jeho cílem  bylo rozlišit a popsat hlavní názorové skupiny v české populaci v oblasti klimatické změny. Znalost těchto skupin umožňuje získat podrobný obraz české společnosti a navrhovat  komunikační strategie, které lépe přibližují změnu klimatu napříč skupinami obyvatel.
Na projektu pracovali: Ondřej Kácha, Jáchym Vintr, Adéla Becková
Projekt zrealizoval Green Dock ve spolupráci s Janem Krajhanzlem, Tomášem Chabadou a Renatou Svobodovou z Katedry environmenálních studií Masarykovy univerzity.
Prozkoumejte několik hlavních výsledků výzkumu:
Nenechte si ujít výsledky našich nových výzkumů. Přihlašte se k odběru Green Dock newsletteru.

Zahlcené schránky se bát nemusíte.
Sdílíme jen to, co stojí za řeč.

Nenechte si ujít výsledky našich nových výzkumů. Přihlašte se k odběru Green Dock newsletteru.

Zahlcené schránky se bát nemusíte. Sdílíme jen to, co stojí za řeč.

Sledujte také náš Facebook a LinkedIn pro čerstvé novinky ze studie.