V porovnání s Evropskými zeměmi zůstáváme spíše klima skeptiky. Naši krajinu však chceme chránit nejvíce

Průzkum veřejného mínění od PEW Research Center provedený těsně před nástupem pandemie COVID-19 přináší výsledky, které zahrnují i Českou Republiku. Podle něj Češi nejvíce ze všech zkoumaných zemí souhlasí s názorem, že ochrana životního prostředí by měla být prioritou. A to i v případě, že to zpomalí ekonomický růst a způsobí určitý úbytek pracovních pozic. Do výzkumu bylo zahrnuto celkem 20 zemí, z toho 10 evropských. Porovnání napříč Evropou si můžete prohlédnout v grafu níže.

Ke klimatické změně přistupujeme znatelně skeptičtěji. Ačkoli podle průzkumu již téměř devět z deseti Čechů vnímá klimatickou změnu jako závažný problém, v naší zemi panuje nejmenší shoda v tom, že lidská aktivita přispívá ke změně zemského klimatu.

Většina Čechů souhlasí s názorem, že klimatická změna postihuje oblast, ve které žijí. Přesněji, 15% českých obyvatel vnímá, že měnící se klima velmi ovlivňuje jejich region a dalších 58% souhlasí s tím, že klimatická změna postihuje jejich oblast alespoň do nějaké míry. V porovnání se zbytkem Evropy se v této otázce řadíme do pomyslného středu.

Jak vnímáme reakci na klimatickou změnu u naší vlády a politiků? Většina Čechů (51%) si nemyslí, že česká vláda dělá dost, aby snížila dopady klimatické změny. Toto zjištění je klíčové pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Vysílá totiž signál, že zařazením  klimatických otázek do svého programu mají politické strany vyšší potenciál získat další voliče.

Co si z výsledků odnést? Je třeba vzít v úvahu, že data byla sesbírána před nástupem koronavirové pandemie, a že veřejné postoje se mohly za poslední měsíce vychýlit oběma směry. V porovnání s Evropou se Češi stále spíše řadí mezi klima skeptiky. Naše láska k přírodě a krajině se nepotkává s akceptací probíhající klimatické změny, která pro mnohé představuje těžko uchopitelný problém. Bezmoc a lámání rukama však není na místě. V české společnosti se situace za poslední léta změnila. Například, před pěti lety by byla většinová podpora klimatických opatření v Česku těžko myslitelná. Nyní většina českých obyvatel souhlasí s tím, že bychom měli pro řešení klimatické krize dělat více. Ve svých postojích se česká veřejnost pomalu, ale jistě, vydává směrem k nutnosti klimatickou změnu řešit. 

V tomto čase velmi záleží na reakci českých institucí, organizací a firem. Právě ony mohou pomoci Čechům nabrat dostatečně rychlý krok.