Jak se Češi liší v názorech na klimatickou změnu? Přinášíme závěry z pilotního průzkumu

Jak Češi vnímají klimatickou změnu? A věří na ní vůbec? V naší pilotní studii Šest Čechů jsme se opřeli o metodu výzkumné skupiny z Yaleské Univerzity [1] [2], abychom poodhalili, jak se Češi liší v přemýšlení o měnícím se klimatu. Právě rozpoznání toho, jak lidé v těchto skupinách smýšlejí, a jaké zaujímají postoje společně s jejich zastoupením v celkovém obyvatelstvu, je stěžejní pro správnou komunikaci environmentálních témat ze strany organizací a pro další výzkum v této oblasti.

Původní studie týmu rozlišila mezi Američany šest názorových skupin. Každou z nich jsme byli schopni identifikovat i v české populaci (viz obrázek).

Čerstvá data z naší české studie ukazují, že jednotlivých šest skupin se liší ve vnímané osobní zodpovědnosti za globální změnu klimatu, v míře udržitelného chování, v ochotě začít se věnovat novým udržitelným aktivitám a do určité míry i v politické orientaci.

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že i lidé, kteří se obecně o klimatickou změnu nezajímají, by chtěli začít zařazovat udržitelné aktivity do svého života – avšak ne nutně kvůli ochraně životního prostředí. I tak to vnímáme jako dobrou zprávu!

Tyto výsledky nám pomáhají lépe porozumět rozdílům ve vnímaní klimatické změny u nás a jsou užitečnou směrovkou pro navazující studie. Je však třeba připomenout, že studie byla pilotážní povahy.  To znamená, že před tím, než se pustíme do silných závěrů, je třeba počkat na výsledky větší studie, která proběhne na reprezentativním vzorku české populace. Na takové studii aktuálně pracujeme – sledujte naše stránky nebo nám napište pro bližší informace.

Zajímá vás víc?
Přečtěte si celý report

[1] Maibach, E. W., Leiserowitz, A., Roser-Renouf, C., & Mertz, C. K. (2011). Identifying like-minded audiences for global warming public engagement campaigns: An audience segmentation analysis and tool development. PloS one, 6(3), e17571.

[2] Chryst, B., Marlon, J., van der Linden, S., Leiserowitz, A., Maibach, E., & Roser-Renouf, C. (2018). Global warming’s “Six Americas Short Survey”: Audience segmentation of climate change views using a four question instrument. Environmental Communication, 12(8), 1109-1122