Jak mladí lidé vnímají změnu klimatu?

Mladí lidé budou čelit těm nejhorším dopadům klimatické změny. Budou také jednou z posledních generací, která může pro účinné zmírnění klimatické změny něco udělat. Organizace Člověk v tísni nás oslovila, abychom jí pomohli nalézt nejlepší cestu pro navazování dialogu o klimatické změně s mladými lidmi.

Náš přístup

Abychom do detailu porozuměli nastupující generaci, zmapovali jsme ve spolupráci s týmem z Katedry environmentálních studíí Masarykovy univerzity životní hodnoty, postoje a chování související se změnou klimatu u bezmála 1000 mladých Čechů.
Při výzkumu jsme si dali záležet, abychom neopomněli lidi, kteří často v běžných šetřeních chybí. Například ti, kteří používají internet zřídka, nebo lidé, kteří bydlí v malých vesničkách na okraji republiky. Jedině tak jsme měli jistotu, že získáme skutečně reprezentativní obraz české společnosti.
Ačkoli se to nemusí zdát, získat samotná data je snazší částí výzkumu. Porozumět jim a vyextrahovat z nich hodnotné informace je mnohem těžší úkol. V týmu jsme se spolehli na naše datové analytiky a sociální psychology, kteří mají mnohaletou zkušenost v psychometrice a pokročilých statistických metodách. Výsledkem naší práce je podrobný obraz mladé generace – jejích postojů, znalostí a dovedností týkajících se klimatické změny.
Výsledky naší práce nám umožňují získat velmi přesné odpovědi na otázky Komu současná generace mladých lidí nejvíce věří? Jaké životní hodnoty jsou pro ni v kontextu změny klimatu nejdůležitější? Do jaké míry současná generace rozumí tomu, jak změna klimatu souvisí s dalšími globálními jevy? Jak se odpovědi na tyto otázky liší v závislosti na životním stylu, existujících postojích a chování konkrétního mladého člověka?
Odpovědi na otázky jako jsou ty výše budou sloužit jako opora pro tvorbu environmentálních programů, které dávají mladým lidem hlas v řešení klimatické změny – způsobem, který rezonuje s jejich životními hodnotami a postoji.
Na projektu pracovali: Ondřej Kácha, Jáchym Vintr, Adéla Becková
 
Projekt jsme realizovali ve spolupráci s Janem Krajhanzlem, Tomášem Chabadou a Renatou Svobodovou z Katedry environmentálních studií MU.
Řeší vaše organizace, jak klimatickou změnu komunikovat konkrétním segmentům lidí? Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.