Pomozte nám zmapovat aktivismus a dobrovolnictví v Česku v nové unikátní studii

Jste zapojení do environmentální organizace nebo se zkrátka jenom zajímáte o ochranu životního prostředí? Staňte se součástí naší studie, která je v českých podmínkách jedinečná. Stačí vyplnit náš krátký dotazník. Můžete získat odměnu ve výši 1000 Kč, ať už pro vás nebo pro dobročinnou organizaci podle vašeho výběru.

Projekt se do hloubky zaměřuje na chování, motivaci a postoje lidí, kteří se zapojují do environmentálních aktivit. Výsledky nám pomohou získat ucelenější obraz o zapojování Čechů do aktivit přispívajících k ochraně životního prostředí a klimatu, který v českém prostředí zatím chybí. Studie nám také pomůže navrhnout konkrétní doporučení, která pomohou zlepšit způsob zapojování lidí do dobrovolných environmentálních aktivit.

Aktuálně rozbíháme jednu z klíčových částí našeho projektu, která se neobejde bez pomoci lidí, jako jste vy. Jde o dotazník pro všechny, kdo se jakkoli zajímají o témata životního prostředí, nebo jsou dokonce zapojení do  environmentálních organizací jako dobrovolníci*e nebo aktivisté*ky.

Pomozte nám v proměně Česka v místo, kde se lidé běžně zapojují do řešení probíhající změny klimatu: