Nová publikace: Jak podporovat dobrovolné zapojování do environmentálních organizací?

Co udržuje dobrovolníky v environmentálních organizacích angažované a spokojené? Na to jsme se zaměřili ve výzkumném projektu, jehož výsledky právě přinášíme.

V kvantitativním šetření jsme se dotazovali zástupců organizací a skupiny dobrovolníků, ale i zájemců o dobrovolné zapojení na otázky spojené s náborem, motivací a péčí o dobrovolníky v rámci organizace, což nám umožnilo srovnat jejich perspektivy. Na základě analýzy získaných dat jsme formulovali doporučení, které mohou organizacím pomoci v posílení dobrovolného zapojení současných dobrovolníků a zefektivnit nábor nových. 

Zjistili jsme například, že 

  • organizace často při náborových aktivitách sází na své webové stránky. Podle výzkumu však mnohem více lidí začíná dobrovolničit díky pozvání od svých známých. 

Proto doporučujeme

Rozvíjejte kompetence a motivaci svých existujících dobrovolníků mluvit o své činnosti s druhými. Jak to může konkrétně vypadat?

  • Zvažte vytvoření role “dobrovolnických ambasadorů“ – existujících dobrovolníků, kteří informují o možnostech dobrovolničení ve vaší organizaci mezi lidmi své věkové a zájmové skupiny
  • Uspořádejte neformální diskuze, kde zkušenější dobrovolníci sdílejí své know-how, jak potenciální zájemce do organizace přivést
  • Pokud hledáte dobrovolníky přes své webové stránky, sdílejte na nich příběhy existujících dobrovolníků, ke kterým se lidé mohou vztáhnout. 
Zajímají vás další klíčová zjištění a praktická doporučení pro posílení dobrovolného zapojení? Přečtěte si kompletní výzkumnou zprávu.