Ako nám COVID-19 môže pomôcť vyhrať v boji proti klimatickej zmene

Originální článek: How COVID-19 might help us win the fight against climate change
Původní autor: Victoria Crawford
Překlad: Barbora Šebeňová

  • Počas toho ako sa spamätávame z dopadu ochorenia COVID-19, nemôžeme nechať krátkodobé riešenia našich problémov aby odvádzali našu pozornosť od dlhodobých hrozieb, akou je klimatická zmena.
  • Naša reakcia na globálnu pandémiu nám ukázala 5 prístupov, s akými sa môžeme zamerať na riešenie klimatickej krízy.
  • Tieto prístupy zahŕňajú nasledovné: ľudia musia byť našou prioritou, mali by sme brať do úvahy globálnu perspektívu veci a veriť expertom.

Pandémia COVID-19 vyvolala takú celosvetovú odozvu, akú sme ešte nikdy nevideli. Vláda [vo Veľkej Británii – pozn.red] (1) a predstavitelia obchodu či priemyslu (2) prijali nové opatrenia v reakcií na globálnu krízu. Práca, cestovanie a spoločenský život prešli transformačnými zmenami, ktoré by sa nám ešte pred pár týždňami zdali nemožné. Ľudské straty spôsobené pandémiou sú síce desivé, ale naša odozva na ne je pretkaná starostlivosťou, súcitom a blízkosťou –  a nevídanou rýchlosťou zmeny.

Situácia, ktorá bude nasledovať počas nadchádzajúcich mesiacov sa môže vyvinúť dvoma spôsobmi.

Existuje riziko, že po tom, ako bezprostredná hrozba odznie a jej ekonomické následky sa stanú nepríjemne viditeľnými, odsunieme naše dlhodobé plány a predsavzatia v prospech krátkodobých záchranných riešení, ktoré môžu mať nepriaznivé environmentálne následky. Ako napríklad zníženie ekologických štandardov, stimulácia ekonomiky dotovaním priemyslu založenom na intenzívnom spaľovaní fosílnych palív a koncentrácia pozornosti na výrobu väčšieho množstva vecí a nie na ich efektívnejšie využívanie.

Ale existuje aj iná možnosť. Zatiaľčo sa zmietame v šoku (3) z toho, čo sa okolo nás deje a snažíme sa prispôsobiť novej realite, môžeme využiť tento moment ako unikátnu príležitosť pretvoriť našu spoločnosť a ekonomiku do takej podoby, v akej ju chceme mať. Zatiaľ čo nás vedci varujú, že máme posledných 10 rokov (4) na zvrátenie najhorších následkov klimatickej zmeny, by sme si mali uvedomiť, že teraz je tá chvíľa, ktorú môžeme využiť ako priestor pre napravenie klimatickej krízy. Skôr než bude neskoro.

Niekoľko zmien, ktoré so sebou priniesol COVID-19, vytvára základ pre tak veľmi potrebný prevratný zlom. Tu je 5 krokov, ktoré by sme mali urobiť.

Prehodnotiť riziko

Vedeli sme o riziku globálnej pandémie roky pred tým, než skutočne dorazila. Len sa pozrime na Billa Gatesa ako v roku 2015 počas TED Talk (5) vyhlásil, že: „Ak niečo zabije viac než 10 miliónov ľudí v nasledujúcich pár desaťročiach, najpravdepodobnejšie to bude vysoko infekčný vírus. Malo by nás to zaujímať a trápiť. Avšak my naozaj máme možnosť vybudovať skutočne efektívny systém podpory pre takúto situáciu.“ Napriek tomu bola potrebná až pomaly sa odkrývajúca katastrofa na to, aby vlády, priemysel a aj obyčajní ľudia zmenili svoje správanie do takej miery, akú si situácia reálne vyžadovala.

Klimatická zmena tiež predstavuje veľkú hrozbou pre ľudské životy a vyžaduje urgentnú a celoplošnú odpoveď. Štúdia (6), publikovaná v medicínskom časopise Lancet, predpokladá, že do roku 2050 zomrie na následky klimatickej zmeny až 500 000 dospelých ľudí.

Ak sa vďaka tejto  pandémií dokážeme poučiť o našej zraniteľnosti voči takýmto katastrofám s globálnym dopadom, akými sú pandémie a klimatické katastrofy, budeme v nekonečne lepšej pozícií na to, aby sme im v budúcnosti dokázali čeliť.

Vnímať globálnu perspektívu

Globálna povaha krízy spôsobenej COVID-19 nás núti si uvedomiť, že sme v tom všetci spoločne (7). Napríklad, Čína posielajúca pomoc Taliansku (8) nie je len symbolom geopolitickej zmeny, ale aj symbolom toho, že prekonávame zabehnuté delenie spoločnosti na „my“ a „oni“ a zároveň si uvedomujeme, že udalosti v jednej oblasti sveta môžu mať dopad na nás všetkých.
Ešte stále nevieme, či nás COVID-19 vypraví na cestu národnej izolácie alebo globálnej solidarity (9). Dôležité však je, že v nás narastajúce pochopenie prepojenia s ľuďmi z úplne iných geografických a kultúrnych podmienok, môže podporiť v tom, aby sme v sebe našli silu k výraznej odpovedi na klimatickú zmenu.

Ľudia na prvom mieste

Následkom pandémie sa zrazu dobro pacientov, zdravotníckych pracovníkov a ďalších ohrozených skupín, rýchlosťou svetla presunulo v rebríčku priorít obyčajných ľudí, obchodníkov a vlády na prvé miesto. Veľa ľudí ochotne mení svoje životné stereotypy aby sa mohli sociálnej izolovať, aby pomohli starším alebo aby mohli pomáhať v zdravotníckych zariadeniach (10) či výdajniach potravín. Toto všetko nám ukazuje ako veľmi silní môžeme byť, ak sa spojíme v boji za spoločný cieľ.

Obchodné spoločnosti a firmy zastavujú výrobu a menia svoje výrobné linky tak, aby mohli produkovať zdravotnícke a hygienické potreby (11). Ponúkajú bezplatný prístup k ich online platformám. Podporujú svojich zamestnancov nespočetnými spôsobmi, ako napríklad zvýšením platov (12), čím ukazujú ako veľmi flexibilne sa dokážu zachovať v dobe krízy. Vlády dedikujú bilióny pre tých, ktorí sú vírusom zasiahnutí (13). Začína to pomaly vyzerať ako medzinárodná súťaž o to, kto poskytne svojim občanom, čo najkomplexnejšiu pomoc v dobe koronavírusu.

Všetko nasvedčuje tomu, že takáto zmena globálneho formátu v reakcií na krízu je možná a uskutočniteľná. Mali by sme využiť túto vlnu empatie a proaktivty k ochrane všetkých ľudí, ktorí to potrebujú. Vrátane tých, ktorí sú najviac vystavení dopadu klimatickej zmeny.

Dôvera odborníkom

Počas toho ako na nás dopadla vážnosť pandémie bolo zrazu viac viditeľné ako veľmi hodnotné je vzdelanie a vedomosti. Rada epidemiológov sa stala virálnou (asi všetci sme videli „flatten the curve (14)“ meme) a doktori sa považujú za hrdinov. Možnože sa práve táto situácia stane bodom zlomu v obnovení dobrého mena vedy a expertízy (15).
Rovnako musíme počúvať klimatológov a vládnych poradcov, aby sme mohli vyhrať boj s klimatickou zmenou. Väčšia dôvera v odborníkov akéhokoľvek odboru nás vedie tým správnym smerom.

Zmeňme zabehnutú kultúru

Mnoho zo zmien, ktoré boli vyvolané COVID-19 sú podobné zmenám, ktoré sú potrebné aj v reakcií na klimatickú krízu. Zaujímavé je, že veľa tak dôležitých zmien si vyžaduje len zmenu kultúry a myslenia. Napríklad, ani nárast cyklistiky a rozvoj cyklistických trás v Bogote (16), či zmena pracovného režimu na prácu z domu (17), nevyžadovali nejaké nové technológie, boli výlučne závislé od nového spôsobu myslenia.

Teraz vidíme, že máme niekoľko nástrojov na to aby sme mohli urobiť výrazný pokrok v boji proti klimatickej zmene. Jediné, čo potrebujeme je politická vôľa tieto nástroje aj použiť.

Aj keď je stále neisté ako bude svet vyzerať po tom ako sa vynoríme z pandémie COVID-19, podstatné spoločenské zmeny, ktorých sme svedkami, nám môžu ponúknuť šancu vyhnúť sa klimatickej katastrofe.