Startujeme projekt Změna klimatu v české mysli 2020

Startujeme projekt Změna klimatu v české mysli 2021

I přes znatelný posun v posledních letech Češi stále patří k evropským klimaskeptikům. Rezervovaný postoj českého národa ke změně klimatu postihuje českou krajinu a zpomaluje řešení problému na mezinárodní úrovni. 
Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Evropskou klimatickou nadací provádíme rozsáhlý výzkum vztahu české společnosti ke klimatické změně. Výsledkem projektu mají být i strategie jak klimatickou změnu lépe komunikovat a zvýšit klimatickou angažovanost u rozdílných skupin obyvatel.

Náš přístup

Vztah české společnosti k životnímu prostředí a klimatické změně by se na první pohled mohl zdát protichůdný. Češi jsou milovníky přírody a bývají označováni za neoficiální krále v třídění odpadu. Na druhou stranu, v otázce klimatické změny jen menšina Čechů cítí osobní zodpovědnost za její řešení. Zabývání se klimatickou změnou je však nezbytným předpokladem pro udržení české krajiny.
Výzkum, který s Masarykovou univerzitou realizujeme na reprezentativním vzorku 2000 obyvatel, podrobně mapuje české postoje, chování a motivy v souvislosti s klimatickou změnou. Cílem je rozlišit a popsat hlavní názorové skupiny v české populace v oblasti změny klimatu. Znalost těchto hlavních skupin nám umožní získat obraz české společnosti a navhrnout komunikační strategie, které lépe přibližují změnu klimatu rozličným skupinám obyvatel.
Na projektu pracují: Ondřej Kácha, Jáchym Vintr, Adéla Becková
Projekt realizujeme ve spolupráci s Janem Krajhanzlem, Tomášem Chabadou a Renatou Svobodovou z Katedry environmenálních studií Masarykovy univerzity.
Výsledky projektu veřejně zpřístupníme na jaře roku 2021, jakmile budeme mít zanalyzováno a připraveno k publikaci.
 
Získejte výsledky našeho výzkumu jakmile budou dostupné. Přihlašte se k odběru Green Dock newsletteru.

Zahlcené schránky se bát nemusíte.
Sdílíme jen to, co stojí za řeč.

Sledujte také náš Facebook a LinkedIn pro čerstvé novinky ze studie.