Nová publikace: Apelování na morální hodnoty zvyšuje motivaci jednotlivců stanovit si pro-environmentální závazek

Jíst méně masa, jezdit do práce veřejnou dopravou místo autem či létat méně letadlem. To jsou příklady závazků, skrze které mohou jednotlivci výrazně snížit svou produkci emisí. Naše nová studie publikovaná v akademickém časopise Current Research in Ecological and Social Psychology pomáhá osvětlit, jak můžeme jednotlivce motivovat ke stanovení si pro-environmentálních závazků, a podílet se tak na řešení klimatické změny.

Existuje několik cest, jak “pošťouchnout” člověka ke stanovení si pro-environmentálního cíle a vytvoření plánu, jak ho dosáhnout. Jednou z takových cest je přivést člověka k reflexi nad svými morálními hodnotami. Uvědomuji si, že se změna klimatu děje? Vím, že je z většiny zapříčiněna lidskou činností? Věřím, že se mohu svou činností podílet na úspěšném řešení klimatické změny? Naše studie ukazuje, že už jen několikaminutová reflexe nad otázkami, jako jsou tyto, výrazně zvyšuje ochotu lidí vytyčit si individuální pro-environmentální cíl a zavázat se k němu. O co více, tento účinek “morální reflexe” přetrvával, i když jsme respondenty informovali o tom, že většina ostatních respondentů si pro-environmentální závazek nestanovila.

Článek v anglickém jazyce si můžete volně stáhnout na stránkách časopisu.