Výsledky pilotního výzkumu: Co brání vzniku energetických komunit v Česku?

Každá druhá domácnost v Evropské unii by mohla produkovat elektřinu z udržitelných zdrojů. A více než osm z deseti domovů by mohlo být poháněno elektřinou vyprodukovanou budovami v okolí (1). Výsledek je lákavý: nižší ceny za elektřinu, menší závislost na velkých dodavatelích energií a vyšší ekologická udržitelnost.

Národní síť místních akčních skupin (NS MAS) nás požádala, abychom prozkoumali překážky a motivátory spojené se zakládáním tzv. energetických komunit – tedy společenství občanů, která lokálně generují, spotřebovávají a přeprodávají energii skrze elektrickou síť.

 Co jsme v pilotní studii zjistili?

  • Vznikající energetické komunity v současnosti čelí řadě výzev, které zpomalují rozvoj projektů komunitní energetiky. Z 18 činností spojených se zakládáním energetické komunity označili členové místních akčních skupin 16 jako obtížných
  • Nejpalčivější tvrdou bariérou je stávající legislativa, která výrobu a prodej vlastní elektřiny v Česku velmi znesnadňuje.
  • Vznik energetických komunit ovlivňuje i řada behaviorálních faktorů. Patří mezi ně společenská nejistota, špatná organizace a dostupnost informací potřebných k založení energetické komunity a kolísající motivace samotných členů energetických komunit

Syntéza výsledků dotazníku a workshopu, který jsme realizovali se zástupci vznikajících energetických komunit, odhalila několik směrů, skrze které je možné rozvoj energetických komunit v ČR podporovat. Tyto směry cílí na zvyšování příležitostí, budování schopností a podporu motivace facilitátorů energetických komunit (viz obrázek níže).

Zájemce o detailní výsledky projektu zveme k prozkoumání naší kompletní výzkumné zprávy.